ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy wysłać mailem na adres: zielona.gora@almukantarat.pl. Powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer telefonu kontaktowego;
 3. numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna;
 4. numer legitymacji szkolnej;
 5. numer PESEL;
 6. adres zamieszkania;
 7. rocznik klubowy (jeśli to Twoje pierwsze spotkanie, napisz, do której klasy uczęszczasz);
 8. planowana godzina oraz sposób przyjazdu i odjazdu (skąd i czym);
 9. temat referatu i abstrakt;
 10. wszelkie dodatkowe uwagi, np. nietypowa dieta, dojazd po zbiórce, itp.

Ponadto prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną wypełnionej karty uczestnika spotkania, którą otrzymacie wraz z potwierdzeniem zgłoszenia na seminarium (adres zwrotny zostanie podany w mailu).

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona, pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

Koszt Seminarium:
Całkowity koszt spotkania wynosi 200 zł i zawiera: noclegi, wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej, wejściówki, ubezpieczenie NNW i inne atrakcje. Dojazd na miejsce spotkania oraz powrót należy zorganizować we własnym zakresie. Wpłaty należy dokonać przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. na rachunek klubu oraz przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres mailowy seminarium.

Dane do przelewu:

 1. tytuł przelewu: „Seminarium Zielona Góra imię i nazwisko
 2. nr konta bankowego klubu: 83 1750 0009 0000 0000 3864 6796
 3. odbiorca: Klub Astronomiczny Almukantarat, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa